เกาะบาหลี เกาะมัลดีฟ
Snow

Code: DPS01 : PARADISE IN BALI 4D3N BY SL
เดินทาง: ต.ค - มี.ค 62
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย


Code: AZINC40 Final Bali - Borobudur 5D3N
เดินทาง:    ธ.ค - ส.ค 62
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: CZMLE01 Maldives Club med Finolhu 
เดินทาง:    พ.ย - เม.ย 62  3D2N
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์


Code: CZMLE03 Maldives Club med Kani 
เดินทาง:    พ.ย - เม.ย 62  3D2N
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์


Code: CZMLE04 Maldives Club med Finolhu 
เดินทาง:    พ.ย - เม.ย 62  3D2N
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: CZMLE01 Maldives Club med Finolhu 
เดินทาง:    พ.ย - พ.ค 62  3D2N
ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท
สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ตุรกี
Code: ZIST14 เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ  9D6N
เดินทาง:    มิ.ย  62
ราคาเริ่มต้น     31,999 บาท
สายการบิน : Turkish Airlines

Code: CIST07 Cooling Turkey  9D6N
เดินทาง: พ.ย - ธ.ค  61
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
สายการบิน : Turkish Airlines

Code: CZIST08 ReQuest Turkey 9D6N
เดินทาง:  พ.ย 61
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
สายการบิน : Turkish Airlines