อินเดีย ภูฏาน เนปาล


อินเดีย

Code: AZDEL01 Namaste India 5D3N
เดินทาง:  ม.ค - พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
สายการบิน : Jet Airwaysภูฏาน 5 วัน 4 คืน

นำเที่ยว ทิมพู ปูนาคา ปาโร

  
ภูฏาน ทริปส่วนตัว เดินทางเดือน ม.ค - ธ.ค 61 

4 ท่านขึ้นไป 55,900 บาท พักโรงแรม 3 ดาว 
นำเที่ยว Memorial Chorten- ทาชิโชซองค์-โรงเรียนฝีมือช่าง-พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน-วันชันกังคา-ทา คิน-ตลาดสุดสัปดาห์-สถูป ดรุค วังเกล+ปูนาคาซองค์-วัดชิมิลาคัง-พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ-พาโรซองค์- คิชูลาคัง- วัดตักซัง พิเศษ 10 ท่านขึ้นไปชมระบำหน้ากาก ศิลปะพื้นเมือง  
** ราคาเริ่มต้นที่สนามบินปาโร ภูฏาน 
** 10ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ 
 ** ไกด์ภาษาอังกฤษ

ภูฏาน ทริปส่วนตัว เดินทางเดือน ม.ค - ธ.ค 61 

4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท  พักโรงแรม 4 ดาว
นำเที่ยว Memorial Chorten- ทาชิโชซองค์-โรงเรียนฝีมือช่าง-พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้าน-วันชันกังคา-ทา คิน-ตลาดสุดสัปดาห์-สถูป ดรุค วังเกล+ปูนาคาซองค์-วัดชิมิลาคัง-พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ-พาโรซองค์- คิชูลาคัง- วัดตักซัง พิเศษ 10 ท่านขึ้นไปชมระบำหน้ากาก ศิลปะพื้นเมือง  
** ราคาเริ่มต้นที่สนามบินปาโร ภูฏาน 
** 10ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ 
 ** ไกด์ภาษาอังกฤษ 


เนปาล 
นำเที่ยว กาฐมาณฑุ - นากาก๊อต - โภครา


Code :  มาตามสัญญา ณ เนปาล 4 วัน 3 คืน
เดินทาง : 25 -28 พฤษภาคม 2561
ราคา :   26,900 บาท
สายการบิน : เนปาล แอร์ไลน์

- สัมผัสเสน่ห์แห่ง ดินแดนประวัติศาตร์ ล้ำค่าด้วยศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ กลางฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 
- นับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ที่ไม่ควรพลาด ในวันอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างชัดเจนเลยที่เดียว 
- ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารพื้นเมืองของชาวเนปาล


Code : Wonder of Nepal  7 วัน 6 คืน 
เดินทาง : 24-30 มี.ค  14-20 เม.ย 2561 
ราคา : 50,500 บาท 
สายการบิน : การบินไทย

- สัมผัสเสน่ห์แห่ง ดินแดนประวัติศาตร์ ล้ำค่าด้วยศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ กลางฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 
-อุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงแรดนอเดียวหาชมได้ยาก 
-เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน 
- นับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

Facebook
Google
Tumblr