จีน 

โปรแกรมออกเดินทางทุกอาทิตย์

Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email

Code: ZCSX05 เลสโก เจ้ายุทธภพ
เดินทาง: ส.ค - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท  4D2N
สายการบิน : China SOUTHERN AIRLINES


Code: ZCX06 เลสโก จอมยุทธหญิง
เดินทาง: ส.ค - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท 5D3N
สายการบิน :China SOUTHERN AIRLINES


Code: ZCSX01 เลสโก เจ้ายุทธจักร
เดินทาง:  ส.ค - พ.ย 62
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท  4D3N
สายการบิน : ไทยสไมล์


Code: ZCSX02 เลสโก ยอดองค์รักษ์
เดินทาง:  ส.ค - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
สายการบิน : ไทยสไมล์


Code: BZPVG01 T-Sud เซี่ยงไฮ้ River Flow Disney 5D3N
เดินทาง: ส.ค - ก.ย 62
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย

Code: ZCSX07 เลสโก ยอดหญิงปราบมาร
เดินทาง: ต.ค- พ.ย 62
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: ZCKG04 เลสโกบัลลังก์มังกร 
เดินทาง:     ธ.ค  62  4D3N
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
สายการบิน : ไทยสไมล์

Code: ZPEK02 เลสโก สกีดี๊ดี
เดินทาง:  ธ.ค 62 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย

Code: ZPEK05 เลสโก มังกรขาว
เดินทาง: ธ.ค 62     6D4N
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย

Code: BZKMG02 คุงหมิง snow mountain 4D3N
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 62
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
สายการบิน : Lucky AirCode: BZKMG03 Radiance of คุงหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5D4N
เดินทาง: ก.พ - มี.ค 62
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
สายการบิน : China EasternCode: PEK04 T-Sud ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Double Cool 6D4N
เดินทาง: ก.ย - ธ.ค 61
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
สายการบิน : การบินไทยCode: BZPVG03 Special of เซี่ยงไฮ้ 5D3N
เดินทาง: ม.ค - มิ.ย 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : AirAsiaX


Code: BZCKG01 Fairy Tail Chongqing4D3N
เดินทาง: ก.พ - มิ.ย 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : ไทยสไมล์


Code: BZCKG02 Chongqing Smart Deal3D2N
เดินทาง: ก.พ - มิ.ย 62
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
สายการบิน : ไทยสไมล์