จีน 

โปรแกรมออกเดินทางทุกอาทิตย์

Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email

Code: ZCKG09 เลสโก บัลลังก์มังกรหิมะ
เดินทาง:  ธ.ค - ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท  4D3N
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: ZCSX12 เลสโก จอมยุทธ์หญิงขี่ม้าขาว
เดินทาง:  ธ.ค - ก.พ 63
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
สายการบิน : Chian Southen Airline


Code: ZKMG02 เลสโก คุงหมิงตัวแม่ EP2
เดินทาง: ก.พ - เม.ย 63
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZKMG10 เลสโก ยอดเขาหิมะ
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
สายการบิน : Lucky Air


Code: ZKMG11 เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า
เดินทาง: ม.ค - มิ.ย 63
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
สายการบิน : Lucky Air


Code: ZKWL02 เลสโก นางพญาทิวลิป
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
สายการบิน : China Sounthern Airline


Code: ZPVG01 เลสโก อาซ้อใหญ่ EP3
เดินทาง:   พ.ย 62 - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
สายการบิน : Chana Southern Airline


Code: ZSHE02 เลสโก หิมะฮ่องเต้
เดินทาง: ธ.ค 62 - ก.พ 63
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สายการบิน : Nok Scoot


Code: ZTSN01 เลสโก อาหม๋วยใหญ่
เดินทาง: ธ.ค - มี.ค 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : Nok Scoot


Code: ZTSN04 เลสโก อาหม๋วยสกี
เดินทาง: ธ.ค - ก.พ 63
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : Nok Scoot