ยุโรป 
นำเที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ไอซแลนด์ อังกฤษ นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สเปน รัสเซีย ออสเตรีย อเมริกา
***ออกเดินทางทุกเดือน***

Facebook
Google
Twitter
Email

Code: AY002 ไอซ์แลนด์  
เดินทาง : ธ.ค- ก.พ 63
ราคาเริ่มต้น : 105,000 บาท
สายการบิน : Finairs


Code:EK002A รัสเซีย,มอสโคว์เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
เดินทาง :    มี.ค - เม.ย 63 
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท   8D5N
สายการบิน : Emirates


Code: EK016 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
เดินทาง :    เม.ย 63 
ราคาเริ่มต้น :  69,900บาท  10D7N
สายการบิน : Emirates


Code: EK001A รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส
เดินทาง :    พ.ย - มี.ค 
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท 6D3N
สายการบิน : Emirates


Code: EK001B รัสเซีย มอสโคว์ Husky 
เดินทาง : ม.ค - ก.พ 63   6D3N
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK002 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เดินทาง : ธ.ค - มี.ค 63   8D
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท 
สายการบิน : Emirates


Code:EK002B รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เดินทาง : ธ.ค - มี.ค 63   8D5N
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท 
สายการบิน : Emirates


Code: EK005Aเยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : ธ.ค - มี.ค 63 7D4N
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เดินทาง : ธ.ค - มี.ค 63 8D
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท*ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK008A Duo Switzerland  
เดินทาง :  มี.ค - เม.ย 63 7D4N
ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
เดินทาง : ธ.ค - มี.ค 63 
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK009 ฝรั่งเศสอิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ 
เดินทาง :   ธ.ค - มี.ค 63 
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท*ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK011 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง : มิ.ย 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code:EK010A ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK012 สก๊อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
เดินทาง : ธ.ค - ม.ค 63 Newyear 9D6N
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท 
สายการบิน : Emirates


Code: EK015B ฮังการี ออสเตรีย เชค 
เดินทาง : ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท*ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน :   Emirates

2019

Code: EK016 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
เดินทาง :  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK018 อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง :  เม.ย 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK009 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี่
เดินทาง :    เม.ย - พ.ค 63   9D6N
ราคาเริ่มต้น : 54,900บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
เดินทาง :  ธ.ค - ม.ค 63  7D4N Newyear
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK017 โปรตุเกส สเปน
เดินทาง :  ธ.ค - ม.ค 63  7D4N Newyear
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code:EK020 อิตาลี่ ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี
เดินทาง :  ธ.ค- ม.ค 63   7 วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK021 โครเอเชีย
เดินทาง :  ธ.ค - มี.ค 63   8วัน5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท *ไม่รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK019 จอร์แดน 
เดินทาง :  26 - 1 ม.ค 63   7 วัน4 คืน Newyear
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
สายการบิน : ETIHAD


Code: ZDME10 เลสโก ช็อคไพร์รีเทิร์น
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 62  5 วัน3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
สายการบิน : QUTAR 


Code: ZDME08 เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 62   7 วัน5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
สายการบิน : Singpore Airlines