ยุโรป 
นำเที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ไอซแลนด์ อังกฤษ นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สเปน รัสเซีย ออสเตรีย อเมริกา
***ออกเดินทางทุกเดือน***

Facebook
Google
Twitter
Email

Code: EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 
เดินทาง : มิ.ย - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: ZFCO04 เลสโกแอนดรอเมดา
เดินทาง :    ก.ค- พ.ย 
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท 7D4N
สายการบิน : Singapore Airlines


Code: EK018B อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เดินทาง :    พ.ย - ธ.ค 
ราคาเริ่มต้น : 39,900บาท 
สายการบิน : Emirates


Code: EK013B เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 
เดินทาง : มิ.ย - ต.ค 62  9 วัน
ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: HG11ฺB สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ตามรอย
เดินทาง : เม.ย  - พ.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท รวมวีซ่าไม่รวมทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK015A ฮังการี ออสเตรีย เชค
เดินทาง : มิ.ย - ธ.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK020 สโลวิเนีย ฮังการี อิตาลี ออสเตรีย
เดินทาง : มิ.ย - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK018ฺB อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 
เดินทาง : พ.ย - ธ.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท*ไม่รวมวีซ่า+ทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK008B Duo Switzerland 7 วัน 
เดินทาง :  พ.ค - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK011A ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง : มิ.ย - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK018A อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เดินทาง :   ต.ค - พ.ย 62 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท*ไม่รวมวีซ่า+ทิป
สายการบิน : Emirates


Code: EK009 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี่
เดินทาง : มิ.ย - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เดินทาง : พ.ค - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: HG12B สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
เดินทาง : มิ.ย  - ต.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท*ไม่รวมวีซ๋า+ทิป
สายการบิน : Emirates


Code: HG019 Lituania Lativia Estonia Finland 8D5N 
เดินทาง : มิ.ย - ธ.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท*ไม่รวมวีซ๋า+ทิป
สายการบิน :   Finnair
2019

Code: ZLHR05 เลสโก อาร์เทมิส
เดินทาง :  ก.ย - ธ.ค 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
สายการบิน : Royal Brunei Airlines


Code: ZEDI06 สกอตแลนด์ ลิเวอร์พูล
เดินทาง :  ต.ค - พ.ย 62 
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
สายการบิน : Qatar Airways


Code: EK001A รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เดินทาง :  เม.ย - ต.ค 62   8 วัน
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
สายการบิน : Emirates


Code: ZDME02 เลสโก ไฮไลท์คนเดิม
เดินทาง :  เม.ย - ต.ค 62   7 วัน5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 52,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZDME03 เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี
เดินทาง :  ก.ย - ต.ค 62   7 วัน5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 57,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZDME05 เลสโก ช็อคโกเล็ตปั่น
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 62   6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
สายการบิน : ETIHAD


Code: ZDME08 เลสโก มอสเซนต์เที่ยวครบ
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 62   8 วัน5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
สายการบิน : ETIHAD


Code: ZDME10 เลสโก ช็อคไพร์รีเทิร์น
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 62  5 วัน3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
สายการบิน : QUTAR 


Code: ZDME08 เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 62   7 วัน5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
สายการบิน : Singpore Airlines