ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ นองปิง 

โปรแกรมเดินทางทุกอาทิตย์


Code: AZHKG10 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N
เดินทาง:   มิ.ย - ธ.ค 63
ราคาเริ่มต้น :  13,999 บาท
สายการบิน : Airasia


Code: HKG01ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4D3N
เดินทาง: ม.ค - พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: HKG02ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3D2N
เดินทาง: ม.ค - พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: ZHKG09 เลสโก ส้มเปรี้ยว 
เดินทาง: พ.ค - ต.ค 62  3D2N
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
สายการบิน : ฮ่องกง แอร์ไลน์


Code: AZHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N
เดินทาง: ม.ค - พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: AZHKG04 ฮ่องกง นองปิง 3D2N
เดินทาง: ม.ค - พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
สายการบิน : ฮ่องกง แอร์ไลน์


Code: ZHKG21 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่
เดินทาง: ก.ค - ส.ค 62   5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : ฮ๋องกง แอร์ไลน์


Code: HKG11 ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3D2N
เดินทาง: ม.ค - พ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: AZHKG08 ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง
เดินทาง: มี.ค -  มิ.ย 62  3D2N
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
สายการบิน : Cathay Pacific


Code: ZHKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์ 
เดินทาง: 13-15 เม.ย 62  3D2N สงกรานต์
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
สายการบิน : Cathay PacificCode: HKG15 ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ 4D3N
เดินทาง: พ.ค - มิ.ย 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : Cathey Pacific