ญี่ปุ่น เดินทางทุกอาทิตย์


นำเที่ยวฮอกไกโด โอซากา ทาคายาม่า เกียวโต ฟูกุโอกะ

Facebook
Google
Twitter
Email
Hokkaido

Code: ZHOK23 เลสโกสโว์คิโรโระ 6D4N
เดินทาง:  พ.ย - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
สายการบิน :  นกสกู๊ด


Code: ZHOK08 เลสโก สโนว์เบรคเกอร์ 6D4N
เดินทาง:  ก.พ - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น     30,999 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZHOK14 เลสโก สโนว์พาเพลิน
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZHOK15 เลสโกสโนว์ขาวโพลน 6D4N
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63  
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZHOK17 เลสโกสโนว์ฮาโกดาเตะ 6D4N
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63  
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
สายการบิน :  การบินไทย


Code: XJ120 Hokkaido ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ
เดินทาง:  พ.ย - ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น   23,888 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย


Code: ZHOK24 เลสโก สโนว์หรรษา
เดินทาง:   ม.ค- มี.ค 63  6D4N
ราคาเริ่มต้น   26,999 บาท
สายการบิน :  NokScoot


Code: ZHOK25 เลสโก สโนว์เย็นฉ่ำ
เดินทาง:   ม.ค - มี.ค 63  5D3N
ราคาเริ่มต้น   23,999 บาท
สายการบิน :  NokScoot


Code: ZHOK32 เลสโก ยากูซ่าเย็นฉ่ำ
เดินทาง:   ม.ค - มี.ค 63  5D3N
ราคาเริ่มต้น  27,999 บาท
สายการบิน :  Airasia

Osaka Takayama Obara Fukuoka Nikko

Code: ZNGO03 เลสโก มังกี้ออนเซ็น 
เดินทาง:   ธ.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น  30,999 บาท
สายการบิน : เจแปนแอร์ไลน์


Code: ZSDJ02 เลสโก เกล็ดหิมะ
เดินทาง:   ก.พ - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น  35,999 บาท 
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZSDJ01 เลสโก ไอซ์มอนเตอร์ 6D4N
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZKIX15 เลสโก ไอซ์ซิ่งสกี 5D3N
เดินทาง:  ม.ค - ก.พ 63 
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
สายการบิน :  นกสกู๊ด


Code: ZKIX16 เลสโก สโนว์คูลลิ่ง 5D3N
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
สายการบิน :  การบินไทย


Code: ZNGO10 เลสโกนาโกย่าเพลินสโนว์ไวท์ 
เดินทาง:  ม.8 - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท 6D3N
สายการบิน :  Airasia X


Code: XJ157 ซุปตาร์โคนันพาเพลิน
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63 
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท 5D3N
สายการบิน :  Airasia X


Code: XJ158 ซุปตาร์ ยอดนักสืบ2020
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท 6D4N
สายการบิน :  Airasia X


Code: XJ159 ซุปตาร์ ชาวประมง
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท 5D3N
สายการบิน :  Airasia


Code: XJ160 ซุปตาร์ โคนัน เล่นสกี
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท 6D4N
สายการบิน :  Airasia


Code: XJ126 ซุปตาร์เซเลบริตี้ หิมะ
เดินทาง:   ธ.ค - ม.ค 63 
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท 5D3N
สายการบิน :  Airasia X


Code: XJ128 ซุปตาร์ยอดนักสืบ หิมะขาว
เดินทาง:   พ.ย - ม.ค 63 
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท 6D4N
สายการบิน :  Airasia X


Code: XJ139 ซุปตาร์ หิมะขาว
เดินทาง:   พ.ย - ม.ค 63 
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท 6D4N
สายการบิน :  Airasia X

Tokyo

Code: ZNRT29  โตเกียว สโนว์ไฮคลาส
เดินทาง :    ม.ค- มี.ค 63 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท 5D3N
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZNRT27 เลสโก สกีพาเพลิน
เดินทาง :    ม.ค- มี.ค 
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท 5D3N
สายการบิน : ไลอ้อนแอร์


Code: ZNRT28 เลสโก สโนว์เฟรซซิ่ง
เดินทาง :    ม.ค- ก.พ 
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท 5D3N
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZNRT35 เลทส์โก เกอิชาหิมะขาว
เดินทาง :    ม.ค- มี.ค 63 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท 5D3N
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZNRT30 เลทส์โก สปาร์คซากุระแรก
เดินทาง :    ก.พ - มี.ค 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท 5D3N
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: ZNRT32 เลทส์โก สกีนินจา
เดินทาง :    ก.พ - มี.ค 
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท 5D3N
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: ZNRT34 เลทส์โก สตรองลมหนาว EP2
เดินทาง :    ก.พ - มี.ค 
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท 6D3N
สายการบิน : แอร์เอเชีย


Code: XJ135 ซุปตาร์ไอศกรีมมหาชน
เดินทาง:    พ.ย - ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท 5D3N
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: XJ136 ซุปตาร์ หิมะน่ารัก 5D3N
เดินทาง:    พ.ย - ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZNRT01 เลทส์โก นินจาซากุระสปาร์ค 
เดินทาง:    มี.ค - เม.ย 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZNRT02 เลทส์โก นินจาซากุระสปาร์ค 
เดินทาง:    มี.ค 63 6D3N
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZNRT03 เลทส์โก ฮานะนินจา
เดินทาง:    เม.ย 63 6D3N
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZNRT04 เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม
เดินทาง:    มี.ค 63 6D4N
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์


Code: ZNRT06 เลทส์โก ซากุระโชกุน 
เดินทาง:    มี.ค - เม.ย 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
สายการบิน : ไลอ้อน แอร์


Code: ZNRT09 เลทส์โก ฮานะโชกุน
เดินทาง:    เม.ย 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
สายการบิน : ไลอ้อน แอร์


Code: ZNRT10 เลทส์โก นินจาพิงค์มอสสปาร์ค
เดินทาง:    เม.ย - พ.ค 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย


Code: ZNRT11 เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน
เดินทาง:    พ.ค 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สายการบิน :  ไลอ้อน แอร์