ออมบุญพม่า  เดินทางทุกวัน 
Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email
ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 
Code : Blessing Myanmar 3D2N BY Airasia 
เดินทาง : พ.ค - ก.ย  61 
 ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท  
สายการบิน : แอร์เอเชีย
กราบขอพร 3 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 
🌄สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน 
🌇นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ 
 🌠สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี 
 🏵️ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
🍲เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม
Code : Shinning in Myanmar 3D2N BY Thai Lion Air
เดินทาง : มิ.ย - ก.ย  61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท 
สายการบิน : ThaiLion Air
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน 
พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ 
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ 
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต  
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน2คืน
Code : Namo Mandalay 3D2N BY Airasia
เดินทาง :  มิ.ย - ต.ค 61 
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท  พัก 3 ดาว
สัมผัสมนต์เสน่ห์และอารยธรรมแห่งราชธานีที่เคยรุ่งเรือง 
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 
จิตรกรรมฝาผนังโดยชาวกรุงศรีที่รังสรรค์ไว้ ณ วัดจอกตอจี ตอนเสียกรุง 
 เจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ”ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดในสุวรรณภูมิ 
ชมสะพานไม้สักอูเบ็งยาวที่สุดในโลก ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน
Code : The Royal Mondalay 4D3N BY Myanmar Airways
เดินทาง : มิ..ย - ต.ค 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท  พัก 3 ดาว
สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม 
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า 
วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม 
ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS 
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)