ไต้หวัน

เดินทางทุกอาทิตย์


Code: ZTPE20 เลทส์โกไต้หวัน ตัวพ่อขั้นสุด 
เดินทาง:   ม.ค -  มิ.ย 63   4D3N
ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code:ZTPE22 เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่
เดินทาง:   ม.ค -  มิ.ย  63   5D4N 
ราคาเริ่มต้น  22,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZTPE01 เลทส์โก อินดี้ตัวพ่อ
เดินทาง:       ส.ค - มี.ค 63 6D4N
ราคาเริ่มต้น  15,999 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZTPE41 เลทส์โก จุใจตัวพ่อ
เดินทาง:       ม.ค - พ.ค 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น  12,878 บาท
สายการบิน : ไลอ้อน แอร์


Code: ZTPE05 เลทส์โก สละโสดตัวแม่ 
เดินทาง:      ก.ย - มี.ค 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น  11,878 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZTPE32 เลทส์โก  กินเก่งตัวแม่ 
เดินทาง:      ก.ย - มี.ค 63 4D3N
ราคาเริ่มต้น  14,999 บาท
สายการบิน : ไชน่าแอร์ไลน์


Code: ZTPE11 เลทส์โก  ตัวพ่อสุดฮิต EP2 
เดินทาง:      ก.พ - มี.ค 63 4D3N
ราคาเริ่มต้น  14,878 บาท
สายการบิน : Vietjet Air


Code: ZTPE37 เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP2 
เดินทาง:      ม.ค - มี.ค 63 4D3N
ราคาเริ่มต้น  14,999 บาท
สายการบิน : China Airlines


Code: ZTPE52 เลทส์โก  ครบสูตรตัวพ่อ EP2 
เดินทาง:      ก.พ - มิ.ย 63 6D4N
ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
สายการบิน : EVA Air


Code: ZTPE59 เลทส์โก เช็คอินตัวแม่
เดินทาง:      ก.พ - มิ.ย 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น  17,999 บาท
สายการบิน : EVA Air


Code: ZTPE38 เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ
เดินทาง:      เม.ย 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น  29,999 บาท
สายการบิน : China Airlines


สิงคโปร

เดินทางทุกอาทิตย์


Code: Zsin03 เลทส์โก สิงโตทะเล 3D2N
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น  11,999 บาท
สายการบิน : สิงคโปร แอร์ไลน์


Code: ZSIN04 เลทส์โก สิงโตด้ายแดง 3D2N
เดินทาง:     เม.ย - มิ.ย 63
ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท
สายการบิน : สิงคโปร แอร์ไลน์