ไต้หวัน

เดินทางทุกอาทิตย์

THT WORLD

Code: AZTPE20 เลสโกไต้หวัน ตัวพ่อขั้นสุด 
เดินทาง:   ก.ค -  ธ.ค 62   4D3N
ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code:ZTPE21 เลสโกไต้หวัน ตัวพ่อขั้นเทพ
เดินทาง:   ก.ค -  ธ.ค  62   5D4N 
ราคาเริ่มต้น  24,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย


Code: ZTPE03 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
เดินทาง:       มิ.ย - ต.ค 62 7D5N
ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด

Code: ZTPE01 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 
เดินทาง:       ส.ค - มี.ค 63 6D4N
ราคาเริ่มต้น  15,999 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZTPE02 เลสโก อาร์ตตัวพ่อ
เดินทาง:       ส.ค - พ.ย 62 6D4N
ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZTPE04 ช้อปเก่งตัวแม่ 
เดินทาง:       ส.ค - ก.ย 62 6D4N
ราคาเริ่มต้น  9,999 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZTPE05 เลสโก สละโสดตัวแม่ 
เดินทาง:      ก.ย - มี.ค 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น  11,878 บาท
สายการบิน : นกสกู๊ด


Code: ZTPE32 เลสโก  กินเก่งตัวแม่ 
เดินทาง:      ก.ย - มี.ค 63 5D3N
ราคาเริ่มต้น  14,999 บาท
สายการบิน : ไชน่าแอร์ไลน์


สิงคโปร

เดินทางทุกอาทิตย์

2019

Code: BZsin01 Super Peak Singapore 3D2N
เดินทาง: ม.ค - มิ.ย 62
ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท
สายการบิน : สิงคโปร แอร์ไลน์

2019

Code: BZsin02 เลสโก สิงโตพ่นน้ำ 3D2N
เดินทาง:     ก.ค - ธ.ค 62
ราคาเริ่มต้น  11,999 บาท
สายการบิน : สิงคโปร แอร์ไลน์