เวียดนาม เดินทางทุกอาทิตย์Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email
Code:  ZHAN06 เลสโกสาวเหนือเจ้า 4D3N
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น: 13,999 บาท 
สายการบิน : การบินไทย

Code: ZHan15 เลสโก กอดดาวห่มฟ้า
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63   4D3N
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท
สายการบิน :  Vietjet Air

Code: ZHan13 Tเลสโก สายลมรัก
เดินทาง: ก.พ - พ.ค 63   3D2N
ราคาเริ่มต้น:  9,999 บาท
สายการบิน :  AirAsia

Code: ZHAN07 เลสโก ฟานซีฟันท้าลมหนาว 
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63  5D4N
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท 
สายการบิน : เวียดเจ็ตแอร์

Code:  ZHAN12 เลสโก เหินฟ้าฟานซีปัน 
เดินทาง: พ.ย - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย

Code:ZHAN11 เลสโก ฟานซีปันวิวงาม
เดินทาง: พ.ย - มี.ค 63 5D4N
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน : VietnamAirlines

Code:  ZSGN09 เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ 3D2N
เดินทาง: พ.ย - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  8,999 บาท
สายการบิน : JietjatAir

Code:  ZSGN01 เลสโก ลาวใต้แซ่ปเวอร์ 
เดินทาง: ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น:  9,999 บาท
สายการบิน : เวียดเจ็ตแอร์ 

Code: ZDAD03 เลสโก เสน่หา บานาฮิลส์ 
เดินทาง: พ.ย - มี.ค 63  4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
สายการบิน : VietJet

Code: ZDAD10 เลสโก มหาสนุก
เดินทาง:   ม.ค - มี.ค 63 4D3N
ราคาเริ่มต้น:  10,999 บาท
สายการบิน :  เวียดเจ็ตแอร์

ปีใหม่
Code: ZDAD16 เลสโก สาวน้อยนพมาศ
เดินทาง:   เม.ย 63   3D2N
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย

Code:  ZDAD04 เลสโก สาวน้อยร้อยล้านวิว
เดินทาง:  พ.ย - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
สายการบิน : เวียดเจ็ตแอร์

Code:  ZDAD18 เลสโก สุดสวยบานาฮิลส์ 
เดินทาง:  ม.ค - มิ.ย 63
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 4D3N
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

Code:  ZDAD05 เลสโก ลั้นลา บานาฮิลส์ 
เดินทาง:  ต.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท 4D3N
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Code: ZDAD07 เลสโก สาวน้อยตากลม
เดินทาง:  ม.ค - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Code: ZDAD08 เลสโกสาวน้อยลอยฟ้า
เดินทาง:  ม.ค - มิ.ย 63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท 3D2N
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

Code: ZDAD20 เลสโก สาวน้อยร้อยแรงม้า
เดินทาง:  ก.พ - พ.ค 63
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท 3D2N
สายการบิน : เวียดเจ็ต แอร์

Code: ZDAD11 เลสโก สาวน้อยหรรษา
เดินทาง:  พ.ย - มี.ค 63
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 4D3N
สายการบิน : เวียดนามแอร์ไลน์

Facebook
Google
Tumblr