เวียดนาม เดินทางทุกอาทิตย์Facebook
Google
Tumblr
Twitter
Email
Code:  HAN16 Beauty Hanoi Sapa 4D3N
เดินทาง: พ.ค - ส.ค 62
ราคาเริ่มต้น: 8,999 บาท 
สายการบิน : Vietjet

Code: ZHan07 เลสโกแตะขอบฟ้า ฟานซีปัน
เดินทาง: ก.ย - ธ.ค 62   4D3N
ราคาเริ่มต้น:  11,999 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย

Code: BZHan05 The Highest Fansipan
เดินทาง: ก.พ - ส.ค 62   4 D3N
ราคาเริ่มต้น:  13,999 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย

Code: ZHAN8 เลสโกฟานซีฟันท้าลมหนาว 
เดินทาง: ก.ย - ธ.ค 62  4D3N
ราคาเริ่มต้น:  10,999 บาท 
สายการบิน : เวียดเจ็ตแอร์

Code:  BZHAN02 Destiny Vietnam 5D4N
เดินทาง: พ.ค - ส.ค 62
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน : เวียดเจ็ตแอร์ 

Code:SGN20 Let's go สาวฮอต บานาฮิลส์4D3N
เดินทาง: พ.ค - ก.ค 62
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน : Air Asia

Code:  DAD01 Dream Central Vietnam 3D2N
เดินทาง: พ.ค - ก.ค 62
ราคาเริ่มต้น:  12,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Code: BZDAD13 Lovely Bana Hills
เดินทาง: ก.ค  ส.ค 62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย

Code: ZDAD19 เลสโก สาวงามบานาฮิลส์ 
เดินทาง: ก.ค - ต.ค 62  4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
สายการบิน : VietJet

ปีใหม่
Code: ZDAD01 เลสโกบานาฮิลส์ ปีใหม่ 2563 
เดินทาง:   29-1 ม.ค / 30 - 2 ม.ค 63   4D3N
ราคาเริ่มต้น:  18,999 บาท
สายการบิน :  เวียดเจ็ตแอร์

Code: ZHAN09 เลสโก เวียดนามสะพานแก้ว
เดินทาง:   ต.ค - ธ.ค 62 4D3N
ราคาเริ่มต้น:  8,999 บาท
สายการบิน :  เวียดเจ็ตแอร์

Code:  ZDAD22 เลสโกหวานใจบานาฮิลส์ 
เดินทาง:  ก.ค - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

Code:  ZDAD23 เลสโก สุดสวยบานาฮิลส์ 
เดินทาง:  ก.ค - ธ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 4D3N
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

Code:  ZDAD24 เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์ 
เดินทาง:  ส.ค - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น  8,999 บาท 3D2N
สายการบิน : เวียดเจ็คแอร์

Code: BZSGN06 Let's go บุษบาท่วมทุ่ง
เดินทาง:  เม.ย - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
สายการบิน : Vetjet

Code: BZSGN05 Let's go บุหงาลั่นทุ่ง
เดินทาง:  เม.ย - ต.ค 62
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
สายการบิน : Vetjet

Code: ZAHAN06 Let's go สาวเหนือเจ้า
เดินทาง:  เม.ย - ธ.ค 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย

Facebook
Google
Tumblr